Ostatní

Ohniště k opékání např. špekáčků, pro otužilce zde máme ledovou vodu z pramene k ochlazení u propustku z pískovce. Služby se budeme snažit neustále vylepšovat a rozšiřovat.