Provozní řád wellness Artamon Bukovice

ARTAMON SPORT&RELAX s.r.o.
wellness centrum - Sauna
Bukovice 158, Police nad Metují, 549 54

Obsahový list:

Úvodní list

 1. Popis prostorů wellness

 2. Provozní detaily

 1. Sauna 1 – finskÁ, SAUNA 2 - BIO

 2. ŠATNY PRO NÁVŠTĚVNíKY

 1. Hygienické zásady na provoz

  1. Čištění a mytí

  2. Manipulace s prádlem

  3. Lékárnička

 1. Povinnosti provozovatele, zaměstnanců a návštěvníků

 1. Povinnosti provozovatele

 2. Povinnosti zaměstnanců

 3. Povinnosti návštěvníků

Úvodní list provozního řádu wellness centra

NÁZEV: ARTAMON SPORT&RELAX s.r.o. - WELLNESS

ADRESA: BUKOVICE 158, POlICE NAD METUJÍ, 54954

MAJITEL: Petr Hauk

PROVOZOVATEL: ARTAMON SPORT&RELAX s.r.o.

IČ: 09965564

ZODPOVĚDNÁ OSOBA ZA PROVOZ: Petra Hauková

Jednatel: Petr Hauk

Zaměstnanci wellness: Michal ENTLER

ÚDRŽBA A SERVIS TECHNOLOGIE: MICHAL ENTLER

PROVOZNÍ DOBA WELLNESS CENTRA: Po – ne 16 – 21, dle rezervací

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Policie 158

SOS 112

Zdroj vody pro saunu:

Z vodního řádu

1. Popis prostorů wellness

Wellness se nachází v 1. nadzemním podlaží. V prostoru se nachází:

- SAUNA 1 - FINSKÁ

- SAUNA 2 – BIO SAUNA

- VÍŘIVKA

- ODPOČÍVÁRNA

- ŠATNA MUŽI – kapacita 16 osob

- ŠATNA ŽENY – kapacita 10 osob

- SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 3x, TECHNICKÁ MÍSTNOST

- SPRCHY 5x + ZÁŽITKOVÁ SPRCHA 2x + LEDOVAČ

- ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

2. Provozní detaily

Před vstupem do sauny jsou klienti seznámeni s kontraindikacemi saunování a postupem při saunování, jsou informování návštěvním řádem sauny, který je umístěn a nalepen v šatně mužů a žen.

Základní údaje o provozovně:

Provozovna je umístěna v prostorách areálu ARTAMON v Bukovici. Návštěvník se musí nejdříve nahlásit na recepci, kde mu bude vydán vstupní čip. V prostoru šatny bude mít k dispozici ručník, kilt nebo župan, který po použití vhodí do připravených košů.

A. Sauna

1. Technické parametry:

V kabině sauny č. 1 - je nainstalováno saunové topidlo pro klasické saunování – teplota 85°C-95°C

V kabině sauny č. 2 – je nainstalováno topidlo pro bio saunu – teplota 65°C – 75 °C

Ovládání obou režimů je zajištěno osazenou regulací. (proškolená osoba centra)

2. Základní údaje:

Prohřívárna: finská sauna

Kapacita: max 16 osoby

Objem: 34 m³

Světlá výška: 240 cm

Počet pryčen: 5 ks (materiál thermoosika)

Teplota stupňů: 85 – 95°C

Topidlo: EOS Goliath HD - 24 kW

Zajištění větrání: centrální vzduchotechnika

Zajištění osvětlení: LED světla na stěně 2 ks, LED pásek v hraně lavice, nouzové světlo

Měření teploty: vnitřní teploměr (elektronické čidlo z regulátoru)

Podlaha: dřevěný rošt thermoosika

Stěny a strop: dřevěný obklad thermosmrk

Dveře: bezpečnostní sklo s magnetickým zavítáním

2. Základní údaje:

Prohřívárna: Bio sauna

Kapacita: max 10 osoby

Objem: 20 m³

Světlá výška: 240 cm

Počet pryčen: 4 ks (materiál thermoosika)

Teplota stupňů: 65 - 75°C

Topidlo: EOS Bi-O-Max - 15 kW v

Zajištění větrání: centrální vzduchotechnika

Zajištění osvětlení: LED světla na stěně 2 ks, LED pásek v hraně lavice, nouzové světlo

Měření teploty: vnitřní teploměr/vlhkoměr (elektronické čidlo z regulátoru)

Podlaha: dřevěný rošt thermoosika

Stěny a strop: dřevěný obklad thermosmrk

Dveře: bezpečnostní sklo s magnetickým zavítáním

podlaha: dlažba ve wellness – imitace dřeva, protiskluz

Prohřívárna musí být dostatečně větratelná, s možností regulace. Musí být dostatečně osvětlena a opatřena nouzovým osvětlením. Osvětlovací tělesa musí byt umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení saunujících se osob.

Saunové topidlo je zajištěno proti náhodnému dotyku saunujících se osob. Přenos nadměrného sálavého tepla do prostoru musí být omezen konstrukcí topidla.

V prohřívárně musí být instalován minimálně jeden teploměr s rozsahem do 130 °C, který musí být umístěn nejméně 1 m od tepelného zdroje, maximálně ve výšce 200 cm nad podlahou.

Přenos nadměrného sálavého tepla do prostoru je omezen konstrukcí topidla a vhodnými kryty. Prohřívárna je vybavena ventilační mřížkou.

Ochlazovna:

- Vnitřní ochlazovnu tvoří ochlazovací sprcha – pitná voda je zajištěna z vodovodního řádu

- Odkanalizování svodem do společné kanalizace pomocí přečerpávací jednotky

- Teplá voda do sprchy je připravována v centrálním zásobníku na ohřev teplé vody. Jedná se o klasickou sprchu, přičemž uživatel si stanoví teplotu vody.

Odpočívárna:

kapacita: počet lehátek: 4

lehátka jsou umístěna v samostatné místnosti vedle finské sauny

Prostor vířivky

Kapacita: počet lehátek: 3 + lavice na sezení pro 6 osob

Celkový počet = 13 osob

3. Technické parametry:

Mikroklimatické podmínky a osvětlení zajištěno v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. ze dne 10. srpna 2011, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Zázemí obsluhy sauny je společné s obsluhou wellness centra.

B. ŠATNY PRO NÁVŠTĚVNíKY

Kapacita MŮŽŮ:16 OSOB kAPACITA žen: 10 OSOB podlaha: dlažba

 1. Každý zákazník dostane při příchodu do sauny čistý ručník, kilt nebo župan, pokud si objedná saunu.

Poté se řádně umyje s použitím hygienických prostředků. Po ukončení návštěvník zanechá špinavé prádlo na místě k tomu určeném – koš s víkem na použité prádlo je umístěn v dámské a pánské šatně uprostřed šaten.

 1. Šatny návštěvníků nejsou řešeny vyspádováním podlahy (dlažby) ani odtokovými podlahovými výpustěmi. Z tohoto důvodu se průběžně podle výše návštěvnosti odklízí případná voda stěrkou – úklidová místnost v 1.

 2. V šatnách jsou používány látkové ručníky, které jsou každý den měněny, umyvadla jsou vybavena dávkovači na mýdlo a elektrickým ofukovačem na ruce.

 3. Potřeby k úklidu, čištění, dezinfekci se ukládají v úklidové místnosti – výlevka 1. PP.

 4. Odpadkové koše a nádoby na odpadky s víkem umístěné v celém prostoru jsou každý den vyklízeny, aby nedocházelo k jejich přeplňování a znečišťování okolí. Koše jsou opatřeny hygienickými sáčky z PVC, 1x týdně jsou dezinfikovány.

 5. Odvětrávání a temperování všech prostor je řešeno automatickým vzduchotechnickým zařízením s přednastavenými parametry.

 6. Denně po skončení provozu veřejnosti jsou veškeré podlahy dezinfikovány běžnými prostředky. Po jejich aplikaci a působení se ráno oplachují teplou vodou.

 7. Šatní skříňky jsou průběžně denně vytírány, totéž platí pro prostory sprch, toalet, sprchové kouty a umyvadla jsou minimálně 1 x denně umyty a dezinfikovány.

 8. Umělá koupaliště a sauny musí být udržovány v čistotě. Záchody včetně sedátek, prostory pro sprchování a šatny musí být proto uklízený a dezinfikovány podle potřeby, při provozu zařízení minimálně jednou denně. Použité dezinfekční přípravky se musí střídat podle zastoupené aktivní účinné látky a při jejich aplikaci se musí dodržovat předepsaná expoziční doba, aby se zabránilo vzniku rezistence nežádoucích biologických činitelů.

3. Hygienické zásady pro provoz

A. Čištění a mytí

 1. Úklid provádí pověřená osoba – obsluha wellness centra / dle harmonogramu směn /

 2. Pravidelně se provádí kompletní dezinfekce všech prostor, lehátek, dveří, radiátorů, nábytku, skříněk i dalšího vybavení

 3. Úklid je prováděn v průběhu provozu zařízení dle potřeby / několikrát denně /

 4. Při kontaminaci biologickým materiálem (např. krví) je provedena dezinfekce znečištěné části dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem, a následné očistění znečistěného místa.

 5. Denně vysypat odpadkové koše a provést jejich následnou dezinfekci. Shromažďování odpadu zajišťuje provozovatel a intervaly jeho odvozu zajišťuje firma MARIUS PEDERSEN.

 6. Před zahájením provozu wellness se provádí úklid a dezinfekce všech prostor zařízení

 7. Nejméně jednou denně, a to zejména po skončení provozu, se musí všechny prostory sauny umýt vodou s čisticím prostředkem a vydezinfikovat. Podlaha a pryčny prohřívárny se musí pravidelně setřít čistou vodou, nejméně dvakrát denně během provozu. Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek, radiátory topení apod. se dezinfikují nejméně jednou za týden. Prohřívárna se čistí, dezinfikuje a větrá zpravidla po skončení provozu a do druhého dne musí zůstat dveře otevřeny.

 8. Způsob zabránění rezistence mikroorganismů je řešen střídáním dezinfekčních prostředků sloužících k čištění a dezinfekci ploch hotelového wellness.

 9. Dezinfekční prostředky s různou účinnou složkou jsou pravidelně obměňovány každých 14 dní a zaznamenávají do provozního deníku. Současně s výměnou dezinfekčních prostředků jsou kontrolovány jejich expirační lhůty. Dezinfekční roztoky jsou připravovány dle návodů výrobce. Množství koncentrátu je přesně odměřeno odměrkou

 10. Zdrojem vody je vlastní studna viz výše.

Používané přípravky:

Mytí rukou a pokožky: Prosovon – mýdlové tekuté mýdlo

Hygienická dezinfekce rukou: Prosovon – mýdlové tekuté mýdlo

Regenerace rukou: Hand krém

Dezinfekce ploch: Savo prim, Desam GK

Mytí podlah: Sanytol, Sidolux

Dezinfekce postřikem (lehátka): Desprej, GUTTAR postřik, Mikasept sprej

B. Manipulace s prádlem

 1. Každý klient po vstupu do wellness zóny najde čisté prádlo v prostoru šatny připravené ve skříni, k tomu určené.

 2. Čisté prádlo je skladováno odděleně od použitého a je v dostatečném množství uloženo ve skladu čistého prádla v prostorách wellness a v dalším prostoru v přízemí – sklad.

 3. Použité prádlo je odkládáno do uzavřených košů a denně se odnáší do centrálního skladu špinavého prádla, který se nachází v technické místnosti.

 4. Prádlo je poskytováno pro návštěvníky, opakované použití prádla je nepřípustné.

 5. Praní prádla zajištují PRÁDELNY NÁCHOD, pravidelným svozem.

 6. Čisté prádlo je uloženo odděleně od prádla použitého. Nemůže tedy dojít ke křížení prádla.

C. Lékárnička

Lékárnička je umístěna v prostoru vířivky a je společná pro celé zařízení. Lékárnička obsahuje: Gumové rukavice, pinzeta, nůžky, pryžové obinadlo škrtící, kompres netkaný 4. vrstvý, obvaz, obvaz s polštářkem, šátek trojcípý, obinadlo pružné, rouška – resuscitační, rouška – polyetylová, náplast s polštářkem, náplast hladká, vata, Traumacel (zástava krvácení), oční kapky – opthal (výplach očí), septonex (desinfekce s virucidním účinkem)

4. Povinnosti provozovatele, zaměstnanců a návštěvníků

A. Povinnosti provozovatele

 1. Vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními pomůckami, zvláště pro manipulaci s dezinfekčními prostředky a žíravinami (H2SO4 při úpravě vody) – rukavice, holinky, obličejový štít nebo brýle, gumová zástěra.

 2. Určit odpovědné pracovníky obsluhy a zajistit jejich vyškolení.

 3. Dohlédnout na řádné seznámení pracovníků obsluhy s technickým zařízením.

 4. Zajišťovat provozní hmoty, náhradní díly, revize a opravy technologického zařízení.

 5. Zajistit aby do prostoru úpravny vody neměla přístup nepovolaná osoba.

 6. Vést revizní knihu.

 7. Dbát na to, aby opatření pro řádné zabezpečení hygieny provozu prováděli všichni pracovníci, jejich dodržování soustavně kontroluje.

 8. Sledovat právní předpisy týkající se provozu zařízení a řídit se jimi.

 1. Povinnosti zaměstnanců

 1. Obsluha musí být starší 18 let a je povinna dodržovat osobní hygienu, hygienické normy, zásady etiky

 2. Obsluha musí nosit pracovní oděv a užívat osobní ochranné pracovní pomůcky včetně zajištění jejich údržby.

 3. Obsluha má platný zdravotní průkaz. K dispozici v kanceláři hotelu.

 4. Při práci s chemikáliemi je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

 5. Používají se pouze dezinfekční prostředky, které nemají prošlou záruční lhůtu. Dodržovat předepsané koncentrace a expoziční doby.

 6. Udržuje se pořádek, čistota a ostatní hygiena na pracovišti.

 7. Obsluha je povinna zabránit vstupu nepovolaných osob do prostor úpravny vody i ostatních prostor, které nejsou přístupny veřejnosti.

 8. Obsluha je povinna vést evidenci počtu návštěvníků, množství recirkulované vody přivedené do bazénu a vířivky.

 1. Povinnosti návštěvníků

 1. Povinnosti návštěvníků jsou obsaženy v návštěvních a provozních řádech, které jsou přístupny návštěvníkům na viditelných místech.

 2. Každý návštěvník podniká návštěvu wellness na vlastní zodpovědnost.

 3. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců zařízení. Při nedodržení těchto podmínek je provozovatel oprávněn, vyhostit je z provozu.

 4. Návštěvníci se musí před vstupem do wellness důkladně omýt mýdlem a řádně osprchovat, k tomuto účelu slouží sprchový kout umístěný v prostorách šatny. Oděv a obuv odložit na skříněk tomu určených a obléci si plavky.

 5. Děti do 10 let mají přístup do prostor wellness pouze v doprovodu dospělé osoby.

 6. Do prostor wellness je zakázáno donášet a konzumovat potraviny nebo pít nápoje (vyjma nápojů prodávaných ve wellness baru). Nápoje jsou podávány zásadně v plastovém balení (pet láhev popř. plechovka)

 7. Do wellness není dovolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami nebo odpuzujícími kožními parazity či vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejících se karanténě pro výskyt infekce, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným, opilým a pod vlivem jiných návykových látek.

V Bukovici 18.5. 2023